PCIM Malaysia - Persyarikatan Muhammadiyah

PCIM Malaysia
.: Home >

Homepage

Selamat Datang

 

Selamat datang di Homepage Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia yang mulai aktif sejak 6 Februari 2012 sebagai media informasi, silaturahim dan sinergi para warga, simpatisan dan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malaysia.Media ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan, keimanan, keilmuan dan wawasan keIslaman bagi para kader persyarikatan serta masyarakat secara umum.


Selebihnya, PCIM Malaysia berharap agar segala potensi aktivis, kader, simpatisan dan keluarga besar Muhammadiyah di Malaysia dapat terhimpun dan disinergikan seoptimal mungkin melalui media ini demi menyukseskan visi dan misi Muhammadiyah, sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, yang berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.
Pelantikan Jajaran Kepemimpinan PCIM Malaysia Ke III Periode 2015-2017 Oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum Dr. Haedar Nashir, M.Si dan Sekum Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed
di Aula Hasanudin KBRI Kuala Lumpur - Malaysia
Sabtu, 31 Oktober 2015


 

 
Visitor no (since June 2012):
blogs webcounter


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website