PCIM Malaysia - Persyarikatan Muhammadiyah

PCIM Malaysia
.: Home > PRIA Kampung Baru

Homepage

PRIA Kampung Baru

 
Pengurus PRIA (Pimpinan Ranting Istimewa Aisyiyah) Kampung Baru, Kuala Lumpur Malaysia dilantik pada tanggal 29 April 2012.

Susunan Pengurus PRIA Kampung Baru:
 • Ketua Umum: Nuriyatun Nafiah
 • Ketua
  • 1. Sujiah
  • 2. Mutrofiah
 • Sekretatis
  • 1. Nissyafaati
  • 2. Harzuli Astutik
 • Bendahara:
  • 1. Muamarotul Hasanah.
  • 2. Sumiyati
 • Majlis Tabligh
  • 1. Mintarsih 
  • 2. Samshohah
  • 3. Diah Ambarwati
  • 4. Ida Riyani Bt Akhyar
 • Majelis Ekonomi
  • 1. Juruzah
  • 2. Hj. Siti Mudliroh
  • 3. Nikmatul
  • 4. Rukmiati
 • Majelis Sosial & Kesejahteraan
  • 1. Mufidah
  • 2. Ma'rifatul Husna
  • 3. Nurul Isfiyah
  • 4. Siti Azizah
 

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website